Anasayfa / Özel İmalatlar / Gaz Yıkama Sistemleri

Gaz Yıkama Sistemleri

Gaz yıkama sistemleri, endüstriyel süreçler veya hava arıtma uygulamaları için tasarlanmış cihazlar ve ekipmanlar kullanarak gazların içindeki partiküller, kirleticiler veya zararlı bileşenlerin uzaklaştırılması veya temizlenmesi işlemlerini gerçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemler, hava ve gazların temizlenmesi, kirleticilerin uzaklaştırılması veya endüstriyel gazların arıtılması gibi amaçlarla kullanılır. Gaz yıkama, gazların sıvı ile temas ettirilerek kirleticilerin veya zararlı bileşenlerin absorbe edilmesi veya fiziksel olarak ayrılması prensibine dayanır.

Gaz yıkama sistemlerinin temel özellikleri şunlar olabilir:

  • Yıkama Sıvısı: Gaz yıkama işlemi için kullanılan yıkama sıvısı genellikle su veya su bazlı kimyasallar olabilir. Yıkama sıvısı, kirleticileri absorbe ederek veya kimyasal reaksiyonlarla uzaklaştırabilir.
  • Yıkama Kulesi veya Kolonu: Gaz yıkama işlemi genellikle bir yıkama kulesi veya kolonunda gerçekleşir. Bu yapılar, gazın yıkama sıvısı ile temas ettiği ve kirleticilerin ayrıldığı bölgelerdir.
  • Kirletici Türü: Gaz yıkama sistemleri, partikül madde, gaz fazındaki kirleticiler, asit gazları, alkaliler, koklaşabilir bileşenler ve diğer zararlı maddeler gibi çeşitli kirletici türlerinin uzaklaştırılması için kullanılabilir.
  • Isı ve Kütle Transferi: Gaz yıkama işlemi sırasında ısı ve kütle transferi gerçekleşir. Gazın yıkama sıvısı ile temas etmesi sonucunda kirleticiler transfer edilir.
  • Absorpsiyon veya Adsorpsiyon: Gaz yıkama sistemi, absorpsiyon (emilme) veya adsorpsiyon (yüzeyde tutma) gibi farklı mekanizmaları kullanarak kirleticileri uzaklaştırabilir.
  • Sıcaklık ve Basınç: Gaz yıkama işlemi sırasında sıcaklık ve basınç koşulları, yıkama verimliliğini etkileyebilir.
  • Pompalar ve Püskürtme Sistemleri: Yıkama sıvısının gazla temasını sağlamak için pompalar ve püskürtme sistemleri kullanılır. Bu, etkin yıkama sağlar.
  • Emniyet ve Kontrol: Gaz yıkama sistemleri, emniyet standartlarına uygun olarak tasarlanmalı ve işletilmelidir. Otomasyon ve kontrol sistemleri, işlemin güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.


Gaz yıkama sistemleri, endüstriyel tesislerde hava kalitesini iyileştirmek, çevresel etkileri azaltmak veya üretim süreçlerinde istenmeyen kirleticileri uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Kimya endüstrisi, enerji üretimi, metal işleme tesisleri, hava kirliliği kontrolü ve daha birçok uygulama alanında gaz yıkama sistemleri önemli bir rol oynar.