ARITMA
Arıtma sektörü, su ve atık suyun temizlenmesi, arıtılması ve yönetimiyle ilgilenen bir sektördür.

Arıtma sektörü, su ve atık suyun temizlenmesi, arıtılması ve yönetimiyle ilgilenen bir sektördür. Elektro-mekanik taahhüt çözümleri, arıtma tesislerinin verimliliğini artırabilir, çevresel etkileri azaltabilir, operasyonel güvenliği sağlayabilir ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunabilir.

Anasayfa / Çözümler / Arıtma
Çözümlerimiz : Arıtma sektörü için elektro-mekanik taahhüt çözümlerine örnekler:

Kızgın Yağ Sistemleri

Buhar ve kondens sistemleri, endüstriyel tesislerde, enerji üretim tesislerinde, ısıtma sistemlerinde ve diğer uygulamalarda kullanılan önemli termal sistemlerdir.

Detaylar

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanım sistemleri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla bir süreçten veya sistemin atık ısısını yakalayarak geri kazanmayı amaçlayan teknolojilerdir.

Detaylar

Pompa Terfi İstasyonları

Isı geri kazanım sistemleri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla bir süreçten veya sistemin atık ısısını yakalayarak geri kazanmayı amaçlayan teknolojilerdir.

Detaylar

Havalandırma Sistemleri

İç mekanlarda hava kalitesini iyileştirmek, sıcaklık ve nem düzeyini kontrol etmek, kirleticileri uzaklaştırmak ve taze hava sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Detaylar

Yangın Söndürme Sistemleri

Enersu Mühendislik olarka; yangın söndürme sistemleri, yangınları tespit etme, kontrol etme ve söndürme amacıyla tasarlanmış teknolojik sistemlerdir.

Detaylar

Basınçlı Hava Sistemleri

Endüstriyel işlemlerde, üretim hatlarında, taşıma sistemlerinde ve diğer birçok uygulamada kullanılan kompresörler ve basınçlı hava dağıtımı içeren sistemlerdir.

Detaylar

Arıtma Süreçlerinin Otomasyonu

 Elektro-mekanik sistemler, arıtma tesislerinin su arıtma, çamur işleme ve dezenfeksiyon gibi temel süreçlerini otomatikleştirebilir. Bu, süreçlerin daha verimli ve hassas bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Atık Su Arıtımı ve Arıtılmış Su Yönetimi

Elektro-mekanik çözümler, atık suyun arıtılması ve sonrasında elde edilen arıtılmış suyun yönetilmesi için kullanılabilir. Atık su arıtımında otomasyon, kimyasal dozajının kontrolü ve işlem parametrelerinin izlenmesine yardımcı olabilir.

Enerji Verimliliği

Arıtma tesisleri enerji yoğun işletmelerdir. Elektro-mekanik sistemler, enerji tüketiminin izlenmesi ve kontrol edilmesi ile enerji tasarrufu sağlayabilir.

Veri İzleme ve Analizi

Sensörler ve veri analitiği, arıtma tesislerinin performansını izlemek ve değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, süreçlerin optimize edilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması için faydalı olabilir.

Kimyasal Dozaj Kontrolü

Elektro-mekanik çözümler, kimyasal dozaj sistemlerini yönetmek ve kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, kimyasal maddelerin doğru miktarlarda ve zamanında enjekte edilmesini sağlayabilir.

Atık Yönetimi

Elektro-mekanik sistemler, çamur işleme ve atık yönetimi süreçlerinde etkili olabilir. Atık maddelerin ayrıştırılması ve geri dönüşümü için çözümler sunabilir.

Güvenlik ve Alarm Sistemleri

Elektro-mekanik çözümler, tesis içi güvenlik ve alarm sistemleri ile tesis operasyonlarının güvenliğini sağlayabilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Arıtma tesislerinin çevresel etkilerini azaltmak için elektro-mekanik çözümlerden yararlanılabilir. Bu, su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunabilir.