DEMİRÇELİK
Demir ve çelik sektörü, yoğun ve karmaşık üretim süreçleri içeren bir endüstridir. Elektro-mekanik taahhüt çözümleri, bu sektörde otomasyon, enerji yönetimi, üretim verimliliği, güvenlik, bakım ve sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda kullanılabilir.
Anasayfa / Çözümler / Demirçelik

Çözümlerimiz : Demir ve çelik sektörü için elektro-mekanik taahhüt çözümlerine örnekler:

Kızgın Su Sistemleri

Kızgın su sistemleri, ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan termal sistemlerdir.

Detaylar

Kızgın Yağ Sistemleri

Kızgın yağ sistemleri, endüstriyel süreçlerde ısıtma, kurutma, pişirme ve diğer uygulamalar için kullanılan termal sistemlerdir.

Detaylar

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanım sistemleri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla bir süreçten veya sistemin atık ısısını yakalayarak geri kazanmayı amaçlayan teknolojilerdir.

Detaylar

Proses Soğutma Sistemleri

Proses soğutma sistemleri, endüstriyel süreçlerde oluşan fazla ısının uzaklaştırılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan termal sistemlerdir

Detaylar

Yüksek Basınç Sistemleri

İç mekanlarda hava kalitesini iyileştirmek, sıcaklık ve nem düzeyini kontrol etmek, kirleticileri uzaklaştırmak ve taze hava sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Detaylar

Vana Bakım ve Test Hizmetleri

Endüstriyel ve benzeri tesislerinde ve diğer birçok alanda kullanılan vanaların düzenli olarak bakımını yapmayı ve test etmeyi amaçlayan hizmetlerdir.

Detaylar

Havalandırma Sistemleri

İç mekanlarda hava kalitesini iyileştirmek, sıcaklık ve nem düzeyini kontrol etmek, kirleticileri uzaklaştırmak ve taze hava sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Detaylar

Yangın Söndürme Sistemleri

Enersu Mühendislik olarka; yangın söndürme sistemleri, yangınları tespit etme, kontrol etme ve söndürme amacıyla tasarlanmış teknolojik sistemlerdir.

Detaylar

Basınçlı Hava Sistemleri

Endüstriyel işlemlerde, üretim hatlarında, taşıma sistemlerinde ve diğer birçok uygulamada kullanılan kompresörler ve basınçlı hava dağıtımı içeren sistemlerdir.

Detaylar

Üretim Otomasyonu

Otomasyon sistemleri, demir ve çelik üretim hatlarının yönetimini ve kontrolünü daha etkili hale getirebilir. Örneğin, çelik eritme fırınları, haddehaneler ve döküm hatları gibi alanlarda otomasyon, üretim süreçlerini daha verimli ve güvenli hale getirebilir.

Enerji Verimliliği

Elektro-mekanik sistemler, enerji tüketiminin izlenmesi, kontrol edilmesi ve optimize edilmesi için kullanılabilir. Yüksek enerji tüketen demir-çelik üretim süreçlerinde, enerji tasarrufu sağlamak büyük önem taşır.

Kalite Kontrol ve İzleme

Sensörler ve veri analitiği, üretim süreçlerinde kalite kontrolünü artırmak için kullanılabilir. Üretim hatlarındaki verilerin izlenmesi, ürün kalitesini artırabilir.

Tesis Güvenliği

Demir ve çelik tesislerinde güvenlik büyük önem taşır. Elektro-mekanik sistemler, güvenlik kameraları, erişim kontrolü, yangın algılama ve söndürme gibi çözümlerle tesis güvenliğini artırabilir.

Veri Analizi ve Yönetimi

Endüstri 4.0 prensipleri çerçevesinde, sensörler ve veri analitiği ile üretim verileri toplanabilir ve analiz edilebilir. Bu veriler, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve kararların daha iyi alınması için kullanılabilir.

Bakım ve Onarım

Elektro-mekanik sistemler, ekipmanların durumunu izlemek ve periyodik bakım ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir. Bu, beklenmedik arızaların önlenmesine ve tesisin kesintisiz çalışmasına yardımcı olabilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Demir ve çelik üretimi, çevresel etkileri olan bir sektördür. Elektro-mekanik sistemler, atık yönetimi, enerji verimliliği ve kaynakların daha sürdürülebilir kullanımı için çözümler sunabilir.

Lojistik ve Depo Yönetimi

Elektro-mekanik sistemler, demir ve çelik ürünlerinin depolanması, taşınması ve dağıtımı süreçlerini optimize edebilir.