Firma Adı:  Enersu Mekatronik ve Mühendislik A.Ş.

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Biz, Elektromekanik Taahhüt Firması olarak, müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmayı, çevreye duyarlılığı gözetmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz.

Kalite Politikamız:

  • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamak önceliğimizdir.

  • Kalite Standartları: Projelerimizde ve hizmetlerimizde yüksek kalite standartlarını uygulayarak mükemmeliyeti hedefliyoruz.

  • Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme anlayışı ile iş süreçlerimizi gözden geçiriyor, verimliliği artırıyoruz.

Çevre Politikamız:

  • Sürdürülebilirlik: Çevre etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilirliği desteklemek için çevre dostu çözümler üretiyoruz.

  • Atık Yönetimi: Atık miktarını azaltmayı hedefliyor, atıkların uygun şekilde yönetimini sağlıyoruz.

  • Enerji Verimliliği: Enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojilere ve uygulamalara yatırım yapıyoruz.

İSG Politikamız:

  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alıyoruz.

  • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitiyor, farkındalık oluşturuyoruz.

  • Risk Değerlendirmesi: İş süreçlerimizi ve projelerimizi detaylı şekilde değerlendirerek olası riskleri önceden belirliyoruz ve önlem alıyoruz.

Biz, Elektromekanik Taahhüt Firması olarak, bu politikaları rehber alarak kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında en üst düzeyde performans sergilemeye ve sürekli gelişmeye kendimizi adamış bulunmaktayız. Bu politikaların başarıyla uygulanması, sadece işimizin bir parçası değil, aynı zamanda topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzdur