Anasayfa / Çözümler / Buhar ve Kondens Sistemleri

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanım sistemleri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla bir süreçten veya sistemin atık ısısını yakalayarak geri kazanmayı amaçlayan teknolojilerdir. Bu sistemler, endüstriyel tesislerde, ticari binalarda, enerji üretim tesislerinde ve diğer birçok alanda kullanılır. Isı geri kazanımı, hem enerji tasarrufu hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

İşte ısı geri kazanım sistemlerinin temel özellikleri:

  • Atık Isının Yakalanması: Isı geri kazanım sistemleri, süreçler veya sistemler tarafından üretilen atık ısının yakalanmasını sağlar. Bu atık ısı, genellikle bacalar, egzoz gazları veya sıcak su deşarjı gibi yollarla kaybedilir.
  • Isının Aktarımı: Yakalanan atık ısı, ısı eşanjörleri veya ısı transfer ekipmanları aracılığıyla bir akışkan ortama (genellikle su veya hava) aktarılır. Bu sayede akışkan ısıtılırken, atık ısı enerjisi geri kazanılmış olur.
  • Kullanım Alanları: Geri kazanılan ısı, ısıtma, sıcak su üretimi, proses ısısı, buhar üretimi ve diğer enerji gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir.
  • Verimlilik ve Tasarruf: Isı geri kazanımı, enerji tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürür ve enerji verimliliğini artırır.
  • Teknoloji Çeşitliliği: Farklı işlemler ve uygulamalar için çeşitli ısı geri kazanım teknolojileri mevcuttur. Bunlar, plakalı eşanjörler, borulu eşanjörler, ısı pompaları, dönüştürücüler ve daha fazlasını içerebilir.
  • Sistem Tasarımı: Isı geri kazanım sistemi tasarımı, atık ısının kaynağına, kullanım alanına, akışkanın özelliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yapılır.
  • Bakım ve İzleme: Isı geri kazanım sistemleri, düzenli bakım ve izleme gerektirir. Eşanjörlerin temizliği, akışkanın kalitesi gibi faktörler sistem verimliliğini etkileyebilir.
  • Çevresel Faydalar: Isı geri kazanımı, fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel etkiyi azaltır ve karbondioksit emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur.


Isı geri kazanım sistemleri, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletme süreçlerinin sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini artırır. Bu sistemler, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak hem ekonomik hem de çevresel faydalar sunar.